خبرها و رویدادها > نمایشگاه طعم عکس

سومین دوره نمایشگاه طعم عکس با موضوع عکاسی تبلیغاتی، مفهومی از زعفران در مهر ماه سال ۱۳۹۶ در خانه هنرمندان ایران، گالری استاد ممیز برگزار گردید.