خبرها و رویدادها > مسابقه پر طلایی

دومین مسابقه پر طلایی توسط کتاب راهنمای سنگ ایران برگزار گردید و گروه تبلیغاتی تز موفق به کسب عنوان بهترین طراحی سال ۱۳۹۵ در حوزه سنگ ایران شد.